คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

Gallery_detail
Youtube

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลร้องเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย

เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

  

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก