ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างถอดเปลี่ยนและสลับยางยกกระทะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บร ๖๓๖๔ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธจ. ๒๓๓ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒๔๐x๑๒๐ ซม. พร้อมโครง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุจัดทำป้ายนับคะแนน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อสติกเกอร์คัดกรอง จำนวน ๖๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อสายเชื่อมอย่างดี จำนวน ๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างถอดเปลี่ยนและสลับยางยกกระทะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บร ๖๓๖๔ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ
 12. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒๔๐x๑๒๐ ซม. พร้อมโครง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ บร. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถขุดตัก ทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ม. ๑๕๙๖ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 26

บริการประชาชน