พิมพ์คำค้นหา : 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

Gallery_detail
Youtube

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice21062562_0001.pdf)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ862 kB1127

เมนูหลัก