พิมพ์คำค้นหา : 

 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Gallery_detail
Youtube

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ทม.บุรีรัมย์ ปี 2558
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2562

 

ประกาศ คำสั่ง

 ประกาศ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกน้อย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2562 

 ประกาศ แจ้งเตือน พายุไต้ฝุ่น "มังคุด"  (โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว 178 ลว. 14 กันยายน 2561)
 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี 2561 (ลว. 28 มิถุนายน 2561) 
 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี 2559 (ลว. 27 ธันวาคม 2559)

 ประกาศ แจ้งเตือน พายุฤดูร้อน (โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว 77 ลว. 20 เมษายน 2561)
 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี 2559 (ลว. 27 ธันวาคม 2559)

 ประกาศ แจ้งเตือน พายุดีเปรสชั่น (วิทยุสื่อสารด่วนที่ ที่ บร 0021/ว 282 ลว. 20 ตุลาคม 2559)
 ประกาศ แจ้งเตือน พายุดีเปรสชั่น "ราอี" (Rai) (วิทยุสื่อสารด่วนที่ ที่ บร 0021/ว 260 ลว. 14 กันยายน 2559)

 ประกาศ แจ้งเตือน พายุดีเปรสชั่น  (วิทยุสื่อสารด่วนที่ ที่ บร 0021/ว 258 ลว. 13 กันยายน 2559) 
 ประกาศ การป้องกันอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ประจำปี 2559 (ลว. 29 กรกฎาคม 2559)
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี 2559 (ลว. 12 กรกฏาคม 2559)

 ประกาศ การป้องกันอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ประจำปี 2559(ลว. 23 มิถุนายน 2559)

 ประกาศ แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว 104 ลว. 19 เมษายน 2559)

 ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (ลว. 22 มีนาคม 2559)

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แจ้งเตือนผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง (ลว. 22 มีนาคม 2559)

ประกาศ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (ลว. 9 มีนาคม 2559)

ประกาศ การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศหนาวเย็น ประจำปี 2558-2559 (ลว. 27 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ลว. 23 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศ การป้องกันอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ปะทัด ดอกไม้ไฟ โคมลอยและอุบัติเหตุจากการจราจร (ลว. 6 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศ แจ้งรายงานสภาพน้ำ (วิทยุสื่อสารด่วนที่ ที่ บร 0021/ว 23407 ลว. 22 กันยายน 2558)

ประกาศ แจ้งเตือน พายุดีเปรสชั่น "หว่ามก๋อ) (วิทยุสื่อสารด่วนที่ ที่ บร 0021/ว 22835 ลว. 15 กันยายน 2558)

ประกาศ แจ้งเตือน พายุฤดูร้อน (หนังสือ ที่ บร 0021.ว8883 ลว. 17 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2557-2558

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศหนาวเย็น ประจำปี 2557-2558

ประกาศ แจ้งเตือน พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว17396 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557)

ประกาศ แจ้งสภาวะฝนตกหนัก (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว16100 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557)

ประกาศ แจ้งสภาวะอากาศหนาวเย็น (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว25418 ลงวันที่ 19 ธันวาคม)

ประกาศ แจ้งคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว24936 ลงวันที่ 12 ธันวาคม)

ประกาศ แจ้งสภาวะอากาศหนาวเย็น (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว24162 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556)
ประกาศ ปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยฯ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556)
ประกาศ แจ้งเตือน พายุไต้ฝุ่น "นารี" (NARI) (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว20646 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
ประกาศ แจ้งเตือนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว19176 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556)
ประกาศ แจ้งเตือนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว11460 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556)
ประกาศ ให้ประชาชนระมัดระวังอากาศแปรปรวน (ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556)
ประกาศ ให้ประชาชนระมัดระวังอากาศแปรปรวน (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556)

เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น หากคุณกด "ยอมรับ" หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 

 

  

เมนูหลัก