พิมพ์คำค้นหา : 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

Gallery_detail
Youtube
  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการภารกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  คู่มือการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ
  คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท
  คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  คู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) พ.ศ. 2564
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560
  คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือการติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี
  คู่มือติดต่องานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หน้า 1 | หน้า 2
  คู่มือติดต่องานทะเบียนพาณิชย์ | ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ
  คู่มือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอน ขอเลขที่บ้าน
  คู่มือการขอใบอนุญาตทำการโฆษณา /จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น หากคุณกด "ยอมรับ" หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 

 

  

เมนูหลัก