Up

ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ

ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ
File Size:
1.65 MB
Date:
29 กันยายน 2559
Downloads:
849 x
 
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก