พิมพ์คำค้นหา : 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นอย่างยากลำบาก จนสำเร็จและอยู่ในมือของท่าน ใช้เวลานานร่วม 3 ปี โดยมีความมุ่งหวังว่า จะเป็นตำราเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และเริ่มต้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์อย่างจริงจังได้ คำว่า "เมืองบุรีรัมย์" ในที่นี้ หมายถึงเขตตัวเมืองและส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก