พิมพ์คำค้นหา : 

สถิติการร้องเรียนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2558 - 2560

Gallery_detail
Youtube

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

 

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

เมนูหลัก