พิมพ์คำค้นหา : 
Up

ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
File Size:
54.08 kB
Date:
06 ธันวาคม 2559
Downloads:
247 x

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข (ถ้ามี)  และระยะเวลาในการพิจารณา  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 
 
 
Powered by Phoca Download

เมนูหลัก