พิมพ์คำค้นหา : 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

Gallery_detail
Youtube

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จึงขอกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบตามประกาศแนบท้ายนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

เมนูหลัก