พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" จำนวน 154 รายการ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ  โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก