พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามประกาศสอบราคาที่ 8/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559

จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559

รายละเอียเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

เมนูหลัก