พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก