พิมพ์คำค้นหา : 

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กศ.E1/2560

Gallery_detail
Youtube

รายงานผลการรับซองเอกสารประมูลจ้างและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ประมูลจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ กศ. E1/2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เมนูหลัก