พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๕ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข. ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อก๊าสหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อซครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อดรัมแม่แบบ Fuji xerox P๒๒๕/P๒๖๕/M๒๖๕/๑๒K จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อน้ำยาเดทตอล ขนาด ๗๕๐ ML จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V NS๑๐๐ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อฝาถังน้ำมันรถขุดตัก ทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๖๕x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างทำป้ายโครงการ การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างทำตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้า ๙Tx๒๘มิล UFO เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน Honda หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๒-๑๑๕๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๐๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ ตฒ ๔๔๖๐ (ตีนตะขาบ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 79

เมนูหลัก