พิมพ์คำค้นหา : 

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2558 - 2562

Gallery_detail
Youtube

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด) 

  ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลด
แบบสรุปความพึงพอใจในการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)

   ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

 สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด)

  ดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

เมนูหลัก